บัญชีการใช้งานของท่าน ถูกพักการใช้งานชั่วคราว

สาเหตุอาจเกิดจาก

- บริการที่ได้เช่าใช้กับ ThaiHost.in.th ได้หมดอายุการใช้งาน โดยไม่มีการแจ้งต่ออายุบริการ

- ใช้งานเกินจากแพ็คเกจที่ซื้อไว้ โดยมากจะเป็นพื้นที่/แบนวิธ ต้องซื้อเพิ่ม

- เว็บไซต์ใช้งานส่งผลให้ระบบทำงานหนักมากเกินไป

- เว็บไซต์กระทำหรือเข้าข่ายผิดข้อตกลงการใช้งาน https://www.thaihost.in.th/agreement.php


Contact Administrator: Tel.089-8115657, Email: support@thaihost.in.th, Line ID: mr.casper